Skolen for Alternativ Terapi - Kurser i anatomi, fysiologi og sygdomslære

300 timers kurset

300-timers-kurset er skræddersyet til alternative terapeuter, som ønsker at opfylde myndighedernes krav til undervisning i anatomi, fysiologi og sygdomslære d.v.s. momsfritagelse og RAB.

For at gøre kurset så fleksibelt som muligt, er det opdelt i fire moduler. Undervisningen til hvert modul er én gang om ugen i knapt ½ år (sep.-jan. og jan.-juli).

Modulerne tages enkeltvis og i den rækkefølge der passer bedst. D.v.s. man kan starte på undervisningen i januar eller september - f.eks starte med modul 4 og slutte med modul 1.
Det taget således to år at færdiggøre alle modulerne - hvilket også har vist sig mest realistisk, for langt de fleste kursister gennem årene.

HjerteModul 1: Introduktion, cellelære, genetik, hjerte, kredsløb, blod, intro til kemi.

LungerModul 2: Introduktion, lunger, immunforsvar, allergi, mikrobiologi, fordøj-elsen, intro til biokemi, stofskifte, vitaminer & mineraler, læren om kræftsygdomme.

NyrerModul 3: Introduktion, nyrer, urinveje, kønsorganer, bevægeapparatet, hud.

ØjeModul 4: Introduktion, hormoner, nervesystem, sanseorganer, børnesygdomme, alm. lægemiddellære.

Introduktionen til hvert modul rummer en kort gennemgang af hele kroppen m.v. Under hvert modul vil der blive gennemgået anatomi, fysiologi, sygdomslære og lægemiddellære (farmakologi).

Praktiske oplysninger:

Hvert modul koster kr. 3.750.-
Eksamen, udleverede noter og opgaver er inkluderet i prisen, men ikke bøger.

Der betales for ét semester ad gangen. Du binder dig ikke til at tage alle modulerne, men kun det du tilmelder dig.

Bøger:

Kjeld Bruun Jensen: Anatomi, fysiologi (bind 1 + 2) og sygdomslære på en anden måde, Forlaget Pons, i alt 3 bøger.

Modulerne starter primo januar og primo september. Dato og sted fremgår af tilmeldingsblanketten. Eksamen primo januar og ultimo juni.

Undervisningen foregår i Ryesgade 27 B Baghuset 1 . sal.

Parkering på visse områder ved Rigshospitalet er gratis.

Se evt. rigshospitalet.dk for nærmere detaljer.

Tilmeld dig 300 timers kurset her

Kursus i bevægeapparatets anatomi

Dette kursus er tidligere blevet udbudt som et selvstændigt modul, udover de 4 fra 300 timers kurset.
Fra efteråret 2014 indgår det i modul 3 i 300 timers kurset.
Kurset kan efter ønske fortsat tages som selvstændigt kursus.

Muskler

Planen for undervisningen er:

En grundig gennemgang af bevægeapparatets anatomi. D.v.s. knogler, sener, ledbånd, ledkapsler og muskler. Desuden gennemgang af funktionel anatomi – d.v.s. hvordan de enkelte muskler fungerer og samarbejder. Hovedvægten bliver lagt på de større strukturer, hvorimod de meget små muskler f.eks. hændernes muskler, kun vil blive kort gennemgået. Til undervisningen hører også vigtigste sygdomme i bevægeapparatet f.eks. discusprolaps, slidgigt, leddegigt mm.

Tilrettelæggelsen af undervisningen

Da det jo traditionelt er et fag med mange navne, vil jeg forsøge at hjælpe stoffet ind ved at gentage de anatomiske navne og funktioner mange gange, men fra forskellige vinkler. Hertil vil jeg anvende; overheads, bøger, udleverede noter og oversigter, film og gruppearbejde med opgaver. Desuden har jeg knogler og skelet med, så det er nemmere at forstå den tredimensionale opbygning.

Hvem henvender kurset sig til?

Jeg er i de seneste år blevet opfordret af mange forskellige terapeuter til igen at tage dette kursus op da det henvender sig meget bredt. Oplagte kursister er massører, yogalærer, kropsterapeuter, kinesiologer, akupunktører, homeopater, kraniosacralterapeuter, Rosenterapeuter, Body SDS terapeuter, ManuVision terapeuter og mange flere, der ønsker kendskab til denne spændende del af den menneskelige anatomi.

Priser

For hele kurset incl. eksamen og udleveret materiale – dog uden bøger, er prisen kr. 3.500,-

Bøger:

Valget af bøger vil i nogen grad være individuelt – afhængig af niveauet den enkelte kursist ønsker at arbejde på.

På kurset vil der blive mulighed for at lave noter og oversigter, så derfor kan man i princippet klare sig uden for mange bøger. Det vil dog være en klar fordel med en god lærebog.

Nedenfor en oversigt over forskellige bøger, der kan anvendes på kurset – én eller flere.

Nyeste udgaver anbefales. Bøgerne kan købes direkte fra forlaget www.pons.dk eller bestilles hos boghandleren (evt. net-boghandel).

Human anatomi/Tekstbog og atlas.

Ekstremiteterne og kropsvæggen.
FADL´s forlag 2006
Pris ca. 680.00 kr.

Denne bog vil jeg overvejende anvende ved undervisningen.
Det er en glimrende bog med gode illustrationer og en rimelig forståelig (dansk) tekst. Bogen er overvejende klassisk anatomisk præget og omfatter derfor ikke meget funktionel anatomi.

Niveauet er ret højt så det vil ikke være hele stoffet der vil blive gennemgået på kurset.

En lille ulempe er prisen.
Kan købes f.eks. i Atheneums boghandel eller i Panum bogladen.

Anatomi og bevægelseslære i idræt.

Rolf Wirhed
Danmarks idræts – forbund.

En ganske glimrende bog med mange illustrationer. Dækker det basale i kurset. Ikke så systematisk i sin opbygning, men har en meget god vægtning mellem klassisk anatomi og funktionel anatomi. Rimelig i pris.
Kan fx. købes hos Atheneum.

Basic Clinical Massage Therapi

Integrating Anatomy and Treatment
James H. Clay and David M. Pounds
Lippincot 2. Edition. 2008

Et "must" for alle der arbejder med massage. Bogen er fuld af billeder hvor man kan "se" igennem huden, så man nemt kan finde de specifikke muskler der skal behandles. Der er også gode skemaer, der viser musklens funktion, udspring og hæfte. Bogen er på engelsk. Atheneum kan skaffe den hjem på ca 10 dage.

Yoga anatomy

Leslie Kaminoff
Human Kinecits 2007

Så vidt jeg kan vurdere, er det en glimrende bog for yogalærere. En række yogastillinger er gennemgået og forklaret. På de mange illustrationer ser man hvilke muskler, der er involveret i de forskellige stillinger.
Bogen er ikke en grundbog i anatomi, men kan bestemt anvendes i forbindelse med kurset.
Bogen er på engelsk.
Købes fx. på www.amazon.co.uk

Altas of Skaletal Muscles

Robert J. Stone
McGraw Hill 2000 eller nyere.

Glimrende oversigt over alle muskler i kroppen. Hver side sin muskel. Meget overskuelig med udspring, hæfte og virkning. Ikke meget tekst så det er ikke nogen grundbog, men et glimrende supplement til en anden bog.
Ret dyr.
Kan købes hos Atheneum eller Panum bogladen.

Fysiologi og anatomi på en anden måde (spec. Bind 2.)

Kjeld Bruun Jensen
PONS, 2. udgave.

Kan godt anvendes til dette kursus, men er ikke helt dækkende.