Skolen for Alternativ Terapi - Kurser i anatomi, fysiologi og sygdomslære

Anatomisk figurIntroduktion

Anatomi, fysiologi og sygdomslære er basale fag i alle sundhedsuddannelser - også de alternative. Inden for de alternative organisationer, tidligere SASU, SAB og senere Sundhedsrådet, har vi i mange år arbejdet på at etablere fælles retningslinier for uddannelsernes indhold og timetal. Dette arbejde har nu båret frugt, idet myndighederne har givet mulighed for momsfritagelse og senest RAB godkendelse for alternativ terapi. Forudsætningerne er bl.a. at terapeuten har modtaget undervisning i anatomi, fysiologi og sygdomslære af mindst 300 timers varighed. Se for yderlige detaljer de nyeste vejledninger fra SKAT 2012.

Fagene hører til et område som - især kommende - alternative terapeuter ofte er usikre overfor pga. den naturvidenskabelige tankegang. Som alternative terapeuter hylder vi ofte en mere holistisk menneskeopfattelse, der synes fjernt herfra. Med henblik på at forbinde det naturvidenskabelige udgangspunkt med et holistisk grundsyn tilbyder vi nu kurser i anatomi, fysiologi og sygdomslære samt et specialkursus i bevægeapparatets anatomi.

På kurserne i anatomi og fysiologi lægger vi vægt på ikke blot at se mennesket som en række biokemiske processer, men som en del af helheden og et udtryk for naturens skønhed og intelligens. Min baggrund for undervisningen er den traditionelle naturvidenskabelige, men har også hentet inspiration fra det holistiske sundhedssystem Ayur Veda, såvel som fra den Orthomolekylære medicin. (Se link; www.iom.dk). Tilsvarende anskuer vi i sygdomslære ikke bare sygdomme på traditionel vis som fejl i apparatet, men arbejder med sygdomsbegrebet i en helhedsmæssig forståelse, hvilket også omfatter samfundsmedicin.

Kurserne kræver ingen forkundskaber. De henvender sig ikke blot til (kommende) alternative terapeuter, men til alle med interesse i fagene. Og de lever op til selv de strengeste krav om undervisnings-niveau og timetal - op til 350 timer. Alle kurser forestås af læge og Ayurveda-læge Ole Købke og afsluttes med skriftlig eksamen med tilhørende kursus- og eksamensbevis.